02.11.2017 г. с 16:00 до 20:00 - Родительский день!

2 ноября 2017 года (четверг) с 16:00 до 20:00 Администрация МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова объявляет Родительский день!

Преподаватели принимают родителей в кабинетах:

Ф.И.О.

кабинет

Куратор

Подпись

1

Авачева Н.В.

104

 

 

2

Акинфиева В.А.

405

БД-14, БД-25

 

3

Аникеев С.Е.

302

 

 

4

Артюшина Л.Е.

413

 

 

5

Архипцев П.А.

503

Б-21, Б-22, Б-23, Б-24, ПР-21

 

6

Архипцева И.А.

309

 

 

7

Бабичева А.Н.

502

 

 

8

Бабкина Т.В.

201

С-31, З-11

 

9

Бараненко М.В.

210

Б-13, Б-14, Б-16

 

10

Басова Т.А.

302

 

 

11

Большакова Т.А.

105

ПР-13, ПР-31, ПР-32

 

12

Глотова Л.Н.

305

БД-12, БД-13

 

13

Година Д.Х.

413

 

 

14

Голованова О.В.

504

Б-27, Б-33, Б-34

 

15

Гордиенко С.Ю.

509

 

 

16

Гришина Н.В.

0

Д-21, Д-31

 

17

Гробова А.В.

404

 

 

18

Гусова И.А.

207

 

 

19

Давыдова Ю.А.

104

 

 

20

Дедяева Н.Е.

504

 

 

21

Деркавский Б.М.

409

 

 

22

Дорофеева Н.Н.

8

БД-21, БД-22, БД-23, БД-24

 

23

Дыкан А.А.

403

 

 

24

Жданова Т.А.

402

 

 

25

Жигалова Е.Ю.

303

 

 

26

Заблуда И.В.

107

 

 

27

Климова Н.Н.

509

БД-31, БД-32, БД-33, БД-34

 

28

Коваленко О.Ю.

314

 

 

29

Козырева Е.А.

315

Б-37, Б-28

 

30

Кошелева Д.В.

105

 

 

31

Кошкина Л.С.

205

 

 

32

Крайнов Е.В.

с/з

ПС-12, Б-35, Б-36

 

33

Кузнецов В.А.

105

 

 

34

Кузнецов С.Е.

214

 

 

35

Курченкова О.В.

403

ПС-11

 

36

Лихачева М.Н.

301

Б-31, Б-32, З-31 (Б-15)

 

37

Лохман Н.Н.

212

Б-11

 

38

Лукаш И.С.

308

 

 

39

Любо А.А.

508

БД-11

 

40

Ляужев А.А.

110

Б-15, Б-25, Б-26

 

41

Макина Е.Ю.

310

 

 

42

Мацуца К.И.

502

 

 

43

Меркурьева Л.А.

204

З-12, З-13, З-32

 

44

Меркурьева М.В.

413

З-33, З-34

 

45

Метревели Е.Г.

511

БД-35

 

46

Морозова М.Н.

5

Б-12

 

47

Муратова М.Н.

-

 

 

48

Мустафин Д.А.

510

 

 

49

Обидина Т.В.

1

 

 

50

Петрова М.В.

103

Д-11,Д-41

 

51

Поддубная Н.А.

310

 

 

52

Рогожина Е.В.

7

 

 

53

Родина В.Л.

15

 

 

54

Романова Л.А.

513

 

 

55

Сафронова А.В.

212

 

 

56

Сергеева М.С.

206

ПР-22, ПР-23

 

57

Смирнов П.А.

1

 

 

58

Степанова О.Н.

505

З-23, ПС-21, ПС-22

 

59

Судак О.В.

216а

ПС-23

 

60

Судник О.В.

104

ПР-33, ПС-31, ПС-32

 

61

Труфанова И.Л.

с/з

 

 

62

Тутукина Н.В.

410

З-21

 

63

Ульянова Н.Я.

111

ПР-11, ПР-12

 

64

Ушакова О.Ю.

210

АТП-41, З-22

 

65

Чанг Н.И.

408

 

 

66

Чернова А.А.

314

 

 

67

Якутина О.А.

212

ПС-13

 

68

Ярославская И.И.

413